Anabilim Dalı Başkanlıkları

Prof. Dr. Harun TUNÇEL

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Tel : 0228 214 1473

e-posta : harun.tuncel@bilecik.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Tel : 0228 214 1823

e-posta : levent.uncu@bilecik.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer BAŞKAYA

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Tel : 0228 214 1489

e-posta : zafer.baskaya@bilecik.edu.tr

 

Doç. Dr. Taner KILIÇ

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı

Tel : 0228 214 1477

e-posta : taner.kilic@bilecik.edu.tr

 

Doç. Dr. Serpil MENTEŞE                                                         

Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı  Başkanı                                                    

Tel : 0228 214 1966                                                                                                           

e-posta : serpil.mentese@bilecik.edu.tr