Sıkça Sorulan Sorular

1. Her dönem kayıt yenilemem gerekir mi? Kayıt yenileme işlemi için şahsen mi başvurmam gerekir?

Öğrenimine devam eden öğrenciler, her öğretim yılının güz ve bahar dönemi başlangıcında, akademik takvimde duyurulan tarihlerde, Üniversite web sayfasında yapılacak duyurulardaki talimatlara uyarak kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemini internet üzerinden gerçekleştirdikten sonra, açıklanan tarihlerde kayıt danışmanının yanına şahsen giderek kayıt onay işlemi gerçekleştirilmelidir. Mazeretleri nedeniyle kayıt onay işlemini yaptıramayacak öğrenciler, yasal temsilcileri aracılığıyla işlemi gerçekleştirebilirler. (Noter vekaleti zorunludur.)

 

     2. Sınıf / dönem geçme notu kaçtır? Bu notun altında kalınması halinde ne gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır?

Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren ait olduğu programda belirtilen ders yükü kadar (30 AKTS)  derse kayıt yaptırabilirler. Genel ortalaması 1.75’in üstünde olan öğrenciler ise normal dönemdeki ders yükünün % 50 fazlası kadar (45 AKTS) derse kayıt yaptırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta 1.75 barajının dördüncü dönem sonuna kadar geçerli olmasıdır. Dördüncü dönem sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler programda belirtilen ders yükü kadar (30 AKTS)  derse kayıt yaptırabilirler. Genel ortalaması 2.00’ın üstünde olan öğrenciler ise normal dönemdeki ders yükünün %50 fazlası kadar (45 AKTS) derse kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin alabileceği kredi yükünün belirleyicisi olan bu genel not ortalaması barajları, her dönemin sonu için geçerlidir. 

 

     3. Alttan dersim çakışıyor. Diğer öğretimden ders alabilir miyim?

Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, normal öğretim öğrencisi ise alt dönemdeki derse ikinci öğretimde; ikinci öğretim öğrencisi ise alt dönemdeki derse normal öğretimde kayıt yaptırabilir.

 

     4. Yaz okuluna gelmek zorunlu mudur?

Yaz okulu,  öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak, başarısız olduğu ders veya dersleri alabilmesi; öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması; öğrenciye güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri alma imkânı verilmesi; başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme imkânı sağlanması amaçlarıyla açılmaktadır. Yaz okuluna gelmek öğrencinin tercihine bağlıdır.

 

     5. Yaz okulunda en çok kaç derse kayıt yaptırabilirim?  Dönem içerisinde almadığım dersi yaz okulunda alabilir miyim?

Yaz okulunda en çok dört derse kayıt yaptırılabilir. Güz ve bahar dönemleri içerisinde öğrencinin alamadığı ya da alıp kaldığı derslere kayıt yaptırılabilir. 

 

     6. Güz, bahar dönemleri ve yaz okulunda üstten ders alabilir miyim?

Genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan ve başarı şartını sağlayan öğrenciler üst sınıftan ders seçebilir. Başarı şartı öğrencinin başarısız olduğu ya da almadığı dersinin bulunmamasıdır.

 

     7. Yaz okulunda açılmayan ya da katılım yetersizliği nedeniyle kapatılan derslerin yerine başka bir üniversiteden ders alabilir miyim?

Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders, kredi ve ders içeriğinin ilgili Bölüm Başkanlığı’nca uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Diğer üniversite öğrencileri de, Üniversitemizin yaz okulundan faydalanabilir.

 

     8. Tek ders sınavına ne zaman katılabilirim? Sınava katılmak için ne zaman başvurmam gerekir?

Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu şartlar, öğrencinin on üçüncü yarıyılı sonuna kadar geçerlidir. Şartları taşıyan öğrencilerin sınava katılabilmeleri için akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler.

 

     9. Güz, bahar dönemlerinde ve yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler güz, bahar dönemlerinde ve yaz okulunda teorik derslerin %70’ine; uygulama çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Bu şarta uymayan öğrencilere harf notu olarak DZ (Devamsız) notu atanır ve sınav hakkı tanınmaz.

 

     10. Mazeretim nedeniyle vize / final sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilmek için ne yapmam gerekir?

Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak Fakültemiz Dekanlığı’na yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş iş günü içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

 

     11. Öğretim elemanlarına nasıl ulaşabilirim?

Öğretim elemanlarının iletişim bilgilerine http://rehber.bilecik.edu.tr/ adresinden sorgulama yaparak ya da fakülte web sayfasından ulaşabilirsiniz. Özellikle kayıtlarla ilgili danışmanınıza ulaşmanız gereken durumlarda öncelikli tercih olarak telefon yerine elektronik posta göndermeyi tercih etmeniz hem yoğunluğu azaltacak; hem de alacağınız hizmetin kalitesini artıracaktır. 

 

     12. Kayıt, kayıt yenileme ve sınav tarihlerini öğrenebilir miyim?

Üniversite web sitesinde bulunan Akademik Takvim sekmesinden tüm tarihlere ulaşabilirsiniz. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/IcerikDetay.aspx?No=1