Lisans Eğitimi

Öğretim Programları

1. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

TRK101 TÜRK DİLİ I

Zorunlu

2

0

2

ENG101 İNGİLİZCE İLETİŞİM I

Zorunlu

2

0

2

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Zorunlu

2

0

2

COĞ101 COĞRAFYANIN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 4 0 6
COĞ123 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu

4

0

6

COĞ125 TEMEL JEOLOJİ

Zorunlu

3

0

6

COĞ141 BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ

Zorunlu

4

0

6

Toplam

21

0

30

2. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

TRK102 TÜRK DİLİ II

Zorunlu

2

0

2

ENG102 İNGİLİZCE İLETİŞİM II

Zorunlu

2

0

2

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Zorunlu

2

0

2

COĞ102 TEMEL İSTATİSTİK

Zorunlu

2

0

4

COĞ104 TEMEL HARİTA BİLGİLERİ

Zorunlu

3

2

7

COĞ122 KLİMATOLOJİ ve UYGULAMALARI

Zorunlu

3

2

7

COĞ144 EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ Zorunlu 4 0 6
 

Toplam

18

4

30

3. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ201 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ Zorunlu 2 2 6
COĞ209 FLÜVİYAL JEOMORFOLOJİ

Zorunlu

3

0

4

COĞ215 KARTOGRAFİK TASARIM ATÖLYESİ

Zorunlu

2

3

7

COĞ245 NÜFUSUN COĞRAFİ ANALİZİ

Zorunlu

3

1

6

SEÇMELİ I

Seçmeli

3

0

4

ORTAK SEÇMELİ

Seçmeli

2

0

3

Toplam

15

6

30

ORTAK SEÇMELİ        
COĞ281 TİCARET COĞRAFYASI

Seçmeli

2

0

3

COĞ283 KÜLTÜR VE MEKAN

Seçmeli

2

0

3

COĞ285 TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ ve JEOSTRATEJİSİ

Seçmeli

2

0

3

COĞ287 KÜRESELLEŞME

Seçmeli

2

0

3

SEÇMELİ I        
COĞ217 VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 4
COĞ243 TÜRKİYENİN YERLEŞME TARİHİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ247 KADINLARIN COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 4
COĞ249 KARST JEOMORFOLOJİSİ

Seçmeli

3

0

4

4. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ 204 CBS  ve UYGULAMALARI Zorunlu 1 4 7
COĞ222 YAPISAL JEOMORFOLOJİ

Zorunlu

3

0

5

COĞ226 KARASAL HİDROGRAFYA

Zorunlu

3

0

5

COĞ 242 YERLEŞME COĞRAFYASI

Zorunlu

4

0

6

SEÇMELİ II

Seçmeli

3

0

4

ORTAK SEÇMELİ

Seçmeli

2

0

3

Toplam

16

4

30

ORTAK SEÇMELİ        
COĞ282 BİLİM TARİHİ

Seçmeli

2

0

3

COĞ284 FOTOGRAF TEKNİKLERİ

Seçmeli

2

0

3

COĞ286 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

Seçmeli

2

0

3

COĞ288 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI ve JEOPOLİTİĞİ

Seçmeli

2

0

3

SEÇMELİ II        
COĞ232 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ Seçmeli 3 0 4
COĞ236 MEKANSAL İSTATİSTİK

Seçmeli

2

1

4

COĞ240 DENİZ ve KIYI JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
COĞ246 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ

Seçmeli

3

0

4

5. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ303 TOPRAK COĞRAFYASI

Zorunlu

3

0

5

COĞ307 BÖLGESEL COĞRAFYANIN İLKELERİ

Zorunlu

3

0

5

COĞ309 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 5
COĞ311 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Zorunlu

3

2

7

SEÇMELİ III

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ IV

Seçmeli

3

0

4

Toplam

18

2

30

SEÇMELİ III        
COĞ331 SUÇ COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI

Seçmeli

3

0

4

COĞ333 UZAKTAN ALGILAMA

Seçmeli

3

0

4

COĞ335 AVRUPA COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ337 JEOARKEOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ IV        
COĞ345 SANAYİ COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 4
COĞ349 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ351 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ353 MESLEKİ YABANCI DİL I

Seçmeli

3

0

4

COĞ355 TEMATİK KARTOGRAFYA Seçmeli 3 0 4

6. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ306 BÖLGESEL DÜNYA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 5
COĞ322 BİYOCOĞRAFYA

Zorunlu

3

0

5

COĞ342 TÜRKİYE BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYASI

Zorunlu

4

0

5

SEÇMELİ V

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ VI

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ VII

Seçmeli

1

3

7

Toplam

18

3

30

SEÇMELİ V        
 COĞ310 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli

3

0

4

 COĞ320 JEOMORFOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ340 AMERİKA COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ344 TARİHİ COĞRAFYA

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ VI        
COĞ318 FİZİKİ COĞRAFYADA HARİTALAMA

Seçmeli

3

0

4

COĞ338 TARIM COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ346 EKONOMİK COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ354 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
COĞ356 COĞRAFYADA METİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 4
SEÇMELİ VII        
COĞ312 CBS VE UA ARAZİ UYGULAMALARI 

Seçmeli

1

3

7

COĞ328 FİZİKİ COĞRAFYA ARAZİ UYGULAMALARI

Seçmeli

1

3

7

COĞ336 BEŞERİ COĞRAFYA ARAZİ UYGULAMALARI

Seçmeli

1

3

7

COĞ366 BÖLGESEL COĞRAFYA ARAZİ UYGULAMALARI

Seçmeli

1

3

7

7. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ409 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASINA GİRİŞ

Zorunlu

3

0

4

COĞ411 ÇEVRE SORUNLARI

Zorunlu

3

0

4

COĞ431 TURİZM COĞRAFYASI 

Zorunlu

3

0

4

COĞ413 COĞRAFYA SEMİNERİ

Zorunlu

4

0

6

SEÇMELİ VIII

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ IX

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ X

Seçmeli

3

0

4

Toplam

22

0

30

SEÇMELİ VIII        
COĞ405 MEKANSAL DÜZENLEMENİN COĞRAFİ ESASLARI 

Seçmeli

3

0

4

COĞ423 MORFOJENETİK BÖLGELER

Seçmeli

3

0

4

COĞ453 AFRİKA COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ465 TÜRKİYENİN KIYI BÖLGELERİ

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ IX        
COĞ425 KLİMATOLOJİDE VERİ DEĞERLENDİRME

Seçmeli

3

0

4

COĞ443 ULAŞIM COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ457 ORTADOĞU’NUN COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ459 KURAK ve YARIKURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ X        
COĞ407 COĞRAFYADA VERİ ANALİZLERİ 

Seçmeli

3

0

4

COĞ445 ŞEHİR COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ447 SOSYAL COĞRAFYA

Seçmeli

3

0

4

COĞ469 KAFKAS ÜLKELERİ VE JEOPOLİTİĞİ

Seçmeli

3

0

4

8. Yarıyıl Ders Listesi

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

COĞ402 BİTİRME ÖDEVİ  

Zorunlu

0

3

5

COĞ408 ENERJİ VE YERALTI KAYNAKLARI

Zorunlu

3

0

4

COĞ410 SİYASİ COĞRAFYA ve JEOPOLİTİK

Zorunlu

3

0

4

COĞ422 KUVATERNER COĞRAFYASI

Zorunlu

3

0

4

SEÇMELİ XI

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ XII

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ XIII

Seçmeli

3

0

4

Toplam

18

3

30

SEÇMELİ XI        
COĞ404 TÜRKİYEDE ARAZİ KULLANIMI 

Seçmeli

3

0

4

COĞ428 OSEANOGRAFYA

Seçmeli

3

0

4

COĞ460 UZAKDOĞU ve OKYANUSYA ÜLKELERİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ464 TÜRKİYENİN İÇ BÖLGELERİ

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ XII        
COĞ440 AZ GELİŞMİŞLİĞİN COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ448 DAVRANIŞ COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ466 ORTA ASYA’NIN COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ470 DOĞAL AFETLER

Seçmeli

3

0

4

SEÇMELİ XIII        
COĞ450 KENTSEL MEKAN İNCELEMELERİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ452 KÜLTÜR COĞRAFYASI

Seçmeli

3

0

4

COĞ468 BALKAN ÜLKELERİ VE JEOPOLİTİĞİ

Seçmeli

3

0

4

COĞ472 MESLEKİ YABANCI DİL II

Seçmeli

3

0

4

GENEL TOPLAM

149

22

240