Faydalı Bağlantılar

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi

Animal Photos

Antarctic Mosaic Browser

Atlas Dergisi

Coğrafya Sözlüğü

Disaster News Network

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Deprem Dairesi Başkanlığı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Doğal Hayat

Dünya Bankası

Dünya Doğayı Koruma Birliği

Dünya Nüfus Saati

Devlet Planlama Teşkilatı

Dünya Turizm Örgütü

Evrim ve Jeolojik Zamanlar

European Union Environment Institute

Encyclopedia of Earth

Friends of the Earth

Fiziki Coğrafya Sözlüğü

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Global Relief Model

Geography Home Page

Google Earth

Geo Map App

Harita Genel Komutanlığı

Institut National de la Statistique et des etudes Economiques

International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation

International Geographical Union

Internetional Organization for Migration (IOM)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Integrated Earth Data Applications

Jeolojik Devirler

Katalog Tarama

Kandilli Rasathanesi

Karayolları Genel Müdürlüğü

Küresel Farkındalık Kuruluşu

Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Kuvaterner Araştırma Grubu

Landforms on Topographic Maps

Limnoloji Derneği

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Magma Dergisi

Making Geological Map Data For The Earth Accessible

Milli Kütüphane

National Geographic Türkiye

Nasa

Nasa International Space Station

Nasa World Wind

Obruk Mağara Araştırma Grubu

Population Reference Bureau

Plate Tectonics

Royal Geographical Society

Tema

Turkish Journal of Earth Sciences

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye İstatistik Kurumu

Tübitak

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Bilimler Akademisi

Türk Coğrafya Kurumu

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Ulusal Tez Merkezi

U.S Geological Survey

United Nations Statistics Division

Ülkeler Rehberi

Ülkeler, Haritalar, Bayraklar

Üniversiteler

Virtual Ocean

WWF Türkiye

Wild Animals Online

World Map

World Stress Map

World Meteorological Organization

Web Geology

Yer Bilimleri

Yer Bilimleri Harita Görüntüleyici

Yer Bilimleri Veri Kataloğu

Yer Küre

Yer Bilimleri Benzetimleri