6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

6.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim içi bilimsel, sosyal ve kültürel gibi bütün faaliyetler yukarıda bahsi geçen araçlar ile en uygun ve güncel şekilde paylaşılmaya çalışılmaktadır.

6.2. Güvence

Birimimiz, kamuoyu nezdinde paylaşılan bilgi ve görselleri, ayrıca bu materyallerin tarafsızlığı ve nesnelliğini kurum içi yazışmalar ile güvence altına almaktadır.

6.3. Liderlik Ölçümleri

Birim yöneticileri için birim içi faaliyetler esnasında toplantı düzenleme, gözlem ve istişare yöntemi tercih edilirken daha kapsamlı bir uygulama uygulanmamaktadır.

6.4. Şeffaflık Politikaları

Birimimiz, çalışma ve faaliyetleri esnasında kati suretle kurumumuza ait mevzuatlara bağlı kalmakta olup Üniversitemiz personeliyle kurulan diyalog sayesinde bu çerçeveden çıkılmamaya özen gösterilmektedir. Bu kapsamda birimimiz her daim denetime açıktır.