6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

6.1. Etkinlik Paylaşımı

6.2. Güvence

6.3. Liderlik Ölçümleri

6.4. Şeffaflık Politikaları