4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

4.1. Tedarik Kriterleri

Bölümümüzün dışarından aldığı idari veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri Fakültemiz içi veya dışı birimler tarafından takip edilmekte olup herhangi bir ihtiyaç veya tedarik sürecinde ilgili mevzuatlar ve dokümanlar doğrultusunda hizmet sağlanmaktadır.

4.2. Tedarik Güvencesi

Tedarik süreci esnasında ilgili prosedür gereğince yazışma, fatura, şartname ve sözleşme gibi olası bir hukuki işlemde devreye girebilecek kanıt niteliğinde yazılı evraklarla birimimiz ve şüphesiz kurumumuz güvence altına alınmaktadır.