4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

4.1. Tedarik Kriterleri

4.2. Tedarik Güvencesi