3. Bilgi Yönetimi Sistemi

3.1. Bilgi Yönetimi

Üniversitemizdeki yazışmalar elektronik ortamda gerçekleşmekte olup yazışmaların çoğunluğu elektronik ortamda arşivlenmektedir. Bölüm faaliyetlerimiz fotoğraf ve video ortamında kaydedilmekte olup bölüm bilgisayarlarımızda arşivlenmektedir. Diğer yandan poster, broşür vs. gibi faaliyetler ile bağlantılı maddi kaynaklar da arşivimizde saklanmaktadır. Her türlü faaliyet öncesi ve sonrası süreçte düzenli toplantılar gerçekleştirilerek sözlü olarak değerlendirilme yapılmaktadır. Bunun dışında Birimimizde Bilgi Yönetim Sistemi mevcut değildir.

3.2. Performans Göstergeleri

Birimimize ait faaliyetler bölüm internet sayfamız ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıp yönetilmektedir. Ayrıca akademik kadromuz belirli aralıklarla yayın ve faaliyet çalışmalarını yazılı bir şekilde kurumumuza sunmaktadır.

 

3.3. Süreç Destekleri

Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirilir.

3.3. Süreç destekleri

Bilgi sistemi çalışmaları derhal gerçekleştirilir.

 

3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler birim içindeki toplantılarla sözlü bir şekilde değerlendirilmektedir. Görüşme saatleri içinde veya dışında Bölümümüz öğrencileri ile olan diyaloğumuz aracılığıyla birim içi verilere dikkat edilmeye çalışılmaktadır.

3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Söz konusu veriler yazılı bir şekilde raporlanmamaktadır.

3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve istikrar sağlayabilmek için yazışmalar EBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca birim arşivinin belirli aralıklarla düzenli tutulmasına özen gösterilmekte, böylelikle olası bir personel değişikliğinde edinilen bilgiler korunacaktır.