3. Bilgi Yönetimi Sistemi

3.1. Bilgi Yönetimi

3.2. Performans Göstergeleri

3.3. Süreç Destekleri

3.4. Veri Toplama

3.5. Güvenlik ve Gizlilik

3.6. Birim Hafızası