2. Kaynakların Yönetimi

2.1. Etkililik

2.2. Etkinlik

2.3. Liyakat

2.4. Finansal Yönetim

2.5. Kaynakların Yönetimi