2. Kaynakların Yönetimi

2.1. Etkililik

Birimimiz, eğitim kalitesinin artmasına destek olmak amacıyla eğitim yılı içerisinde her ay iki kez olmak üzere farklı kurumlarda eğitim veren öğretim üyelerini bünyesine davet ederek konferanslar düzenlemektedir.

2.2. Etkinlik

Birimde çalışacak olan öğretim üyesi adayları mesleki yeterliliklerini tespit etmek amacıyla yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır.

2.3. Liyakat

İdari açıdan bölüm içi ve bölüm dışı ilişkilerde zaman içinde edinilen tecrübe ile beraber çeşitli süreçlerde başarı ve uyum gösterilmektedir. Personelin gerek bilimsel özgeçmişi gerekse bölüm içi faaliyetleri bu uyum ve başarıyı ifade etmektedir.

2.4. Finansal Yönetim

Bölüm içi harcamaları için personel dahilinde toplanılan aidat dışında Üniversitemizce tarafımıza ayrılan mali kaynakların yönetimi Fakültemiz personeli tarafından idare edilmektedir. Bu kaynağın kullanımı etkinlik ve satın almalarda başvurumuz nezdinde gerçekleştirilmektedir. Etkinlik düzeyi istek ve harcamalar ile doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir.

2.5. Kaynakların Yönetimi

Bölümümüze ait taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi esas olarak Fakültemiz personeli tarafından sağlanmaktadır. Tarafımıza yapılan zimmetlerin ardından karışıklığa yer vermemek adına kaynaklar özen, itina ve bilinç doğrultusunda kullanılmaya çalışılmaktadır.