1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

1.1. Yönetim Sistemi

1.2. İç Kontrol Eylem Planı

Birimin giderleri için öğretim üyeleri arasında oluşturulan ortak bir bütçe bulunmaktadır. Birimde kasadan ve giderlerden sorumlu öğretim üyesi, aylık olarak masrafların çizelgesini tutmakta ve rapor vermektedir.

1.3. Yetki Dağılımı

Yetki dağılımları Bölüm Başkanlığı tarafından ana bilim dalları etrafında yapılmaktadır.

Coğrafya bölümünde “Beşeri ve İktisadi Coğrafya”, “Bölgesel Coğrafya”, “Fiziki Coğrafya”, “Türkiye Coğrafyası” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri” olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.