1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

1.1. Yönetim Sistemi

1.2. İç Kontrol Eylem Planı

1.3. Yetki Dağılımı