4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.1. Performans

Birim içi bir değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır.

4.2. Yayımlar

Birimimiz tarafından hazırlanan bir ölçüm yöntemi bulunmamaktadır.

4.3. Ranking Yöntemi

Birimimiz tarafından hazırlanan bir ölçüm yöntemi bulunmamaktadır.

  1. 3. 1. Katkı yeterliliği

Katkı yeterliliğinin tespiti için öncelikle ölçme yöntemi hazırlanacaktır.

4.4. Ranking Derecesi

Birim özelinde yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır.