3. Araştırma Kadrosu

3.1. Yetkinlikler

Bölüm toplantılarında, birimde proje yürüten öğretim üyelerinin belirli aralıklarla projelerinin ilerleyişi hakkında sunum yapmaları, önümüzdeki yıllar için planlanmaktadır.

3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Bir eğitim yılı boyunca katılım sağlanan konferans ve yayını yapılan çalışmalar her öğretim üyesi için formlar aracılığıyla üniversite tarafından kayıt altına alınmaktadır.

3.3. Olanaklar ve Destekler

  1. 3. 1. Fiziksel, teknolojik ve finansman

Bölüm içinde yapılan özellikle arazi temelli çalışmalar için, proje başkanı olan öğretim üyesi dışındaki öğretim üyeleri de çalışmalarda yer almaktadır. Bölüm bünyesine üniversite veya dış kaynaklar tarafından sağlanan teknik ekipmanlar, tüm öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.

  1. 3. 2. Laboratuvarlar

Bölümümüz bünyesinde malzeme çalışmalarının yürütülebileceği bir adet Coğrafi Bilgi Sistemleri bulunmaktadır.

  1. 3. 3. Projeler

– Meteoroloji İstasyonu Projesi

  1. 3. 4. Etik kural destekleri
  2. 3. 5. Ölçme ve Değerlendirme

Bu amaçla hazırlanmış olan bir değerlendirme yöntemi henüz bulunmamaktadır.

3.4. Teşvikler

Birim içinde uyumlu çalışma serbestisi bulunmakta, buna göre laboratuvar ve kütüphane çalışmaları için bölüm işlerini aksatmayacak biçimde her öğretim üyesine belirli zamanlar sağlanmaktadır.

  1. 4. 1. Karar yöntemleri

Öğretim üyelerinin çalışmalarını aksatmamaları için teşvik planlaması güz ve bahar dönemi başlarında yapılan toplantılarla belirlenmektedir.

  1. 4. 2. Teşvik ölçümleri

Sözlü görüşmeler dışında belirlenmiş bir format bulunmamaktadır.