2. Araştırma Kaynakları

2.1. Planlama

Kaynak alımına dair iki politika izlenmektedir. Buna göre, fakültemiz kendi yıllık bütçesi doğrultusunda, belli dönemlerde makine teçhizat alımı ihtiyaçlarımızı belirtebileceğimiz yazılar göndermektedir. Bu yazılara göre, gerek duyulan teçhizat için farklı firmalarla görüşülüp fiyat teklifleri alınmakta ve fakülteye bildirilmektedir. İkinci yöntem ise yılda iki kez Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından açılan proje başvurularına, proje sunmak suretiyle araştırmalar için fon sağlamaktır.

2.2. Paydaşlar

Bölümümüz tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları için her yıl, özellikle bölüm derslerinde yüksek başarı gösteren öğrenciler seçilmekte ve de isimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da bildirilerek çalışmalara katılmaktadır.

2.3. İzleme

Bölümümüz tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları her çalışma sezonunun sonunda rapor haline getirilerek, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekleniyorsa söz konusu birime, yoksa ulusal ve uluslararası konferanslarda sunularak kayıt altına alınmaktadır.

2.4. Fon Stratejileri

Sabit bir strateji olmamakla birlikte, bölüm öğretim üyelerinin çalıştıkları alan ve bölgeler ile ilgili burs sağlayan enstitülere başvurular yapılmaktadır.

2.5. Personel Teşvikleri

Bölümdeki öğretim üyeleri kendi projeleri ile ilgili burs imkanlarını takip ettikleri gibi, bölüm toplantılarında karşılıklı mütalaa ile projelerin akıbeti tartışılır.

2.6. Dış Destekler

Bölümün kurulduğu tarih olan 2011 yılından günümüze her kazı ve yüzey araştırması sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı katkılar ile yaklaşık 1 aylık arazi çalışması sürdürülmektedir. Buna ek olarak birkaç çalışma sezonu boyunca özel kuruluşlardan temin edilen kumanyalar ile çalışanlar için arazi ortamında yeterlilik sağlanmaktadır.