1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1.1. Araştırma Stratejisi

Eğitim ve öğretim yapısı ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve süreklilik arz etmesi birimin araştırma stratejilerinin başında gelmektedir. Yine kaynak geliştirme ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi stratejiler ile birimimiz bilimsel araştırmalarının çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını hedeflemekteyiz. Bunun için kurulmuş olan altyapının geliştirilmesi ve güncelliğini her zaman koruması da temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

1.2. Bütünleşik Politikalar

Birimdeki araştırma –geliştirme süreçlerinin en önemli kısmını coğrafi saha araştırmaları ile laboratuvar analizleri araştırmaları oluşturmaktadır. Bu araştırmalar büyük oranda yaz ara verme aylarında gerçekleştirilir. Öğrencilerin ve hocalar bir arada çalıştıkları bu araştırmalarda, öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde edinilen teorik bilgileri pekiştirme ve uygulama fırsatı bulur. Arazi çalışmalarında öğrenciler insiyatif kullanma, verileri tartışma gibi bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bularak bilim üretme bağlamında ilk adımı atmış olurlar.

1.3. Katkısal Politikalar

Birimimizde Türkiye’nin farklı şehirlerinde saha çalışması araştırmaları yürütülmektedir. Öğretim üyesi ve öğrencileriden oluşan araştırma ekibi kentsel ve kırsal alanlarda gezip gözlemlerde bulunarak yerel halk ve yerel yöneticilerle sık sık iletişim halindedir. Bu şekilde toplumun geçmiş ile olan bağını güçlendirmek adına önemli katkılar ve geri dönüşler alınmaktadır. Coğrafi zenginlikler ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, bu kapsamda kültür alanında canlılık yaratmak kültürel katkı bağlamında en önemli hedeflerimizden birini oluşturmaktadır.

1.4. Kalkınma Hedefleri

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi;

Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun dil, edebiyat ve kültüre ilgisi artmış dolayısıyla bu alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Verilen destekler ve artan kaynaklar ile birimimiz de çalışmalarını artırmış ve ulusal hedefler doğrultusunda da hizmetlerine devam etmektedir.

1.5. Kültürel Katkılar

Bölümümüz içerdiği anabilim dallarıyla bağlantılı olarak toplumun kültürel yapısını bireylere daha iyi öğretmek, toplumun kendi kültürünü daha yakından tanımasını sağlamak, kültürel farkındalık bilinci oluşturmak ve kültürün nesilden nesile aktarımını sağlamak gibi kültürel katkılar sağlamaktadır.