1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1.1. Araştırma Stratejisi

1.2. Bütünleşik Politikalar

1.3. Katkısal Politikalar

1.4. Kalkınma Hedefleri

1.5. Kültürel Katkılar