4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

4.1. Kabul

4.1.1. Birime, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler

Bölüm, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel puan türünde öğrenci alır. Ayrıca Coğrafya Bölümü öğrenci adaylarının;

  • Araştırma isteği ve yüksek özgüvene sahip olmaları,
  • Okuduğu teorileri, analitik düşünce yöntemiyle herhangi bir alan üzerinde uygulama ve çıkarım yapma kabiliyeti taşımaları,
  • Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık olmaları,
  • Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri,
  • Dile ve edebiyata ilgi duymaları gerekmektedir.

4.1.2. Öğrenci (Kabul, Gelişim, Tanınma ve Sertifikalar)

4.1.2.1. Kabul

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) ile yapılır.

4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu)

Bölüm, yeni öğrencilerin uyum sürecini danışmanlık uygulaması yöntemiyle yürütür.

4.1.3.1. Mentörler

Bölümümüzde mentörlük uygulaması bulunmamaktadır.

4.1.4. Başarılar (Öğrenci Başarıları)

Öğrenci başarıları bölüm birincilikleri ile ve her yılın sonunda onur ve yüksek onur belgesi alan öğrenciler üzerinden izlenebilir.

4.2. Formal Öğrenme

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler;

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edilir.

4.3. İnformal Öğrenme

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.);

Konu hakkında ilgili yönergeler mevcut olup eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.