2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

2.1. Güncelleme

Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları;

Belirli aralıklarla yapılan bölüm kurul toplantılarında gözden geçirme ve güncelleme yapılır.

2.2. Yöntemler

Programı gözden geçirme ve güncelleme yöntemleri; İlgili yönerge ya da senato kararlarına göre yapılır.

2.3. Paydaş Katkıları

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç;

Anketler, yüz yüze görüşmelerde elde edilen veriler ve resmi yazışmalar sürece katkı sağlar.

2.4. Güvenceler

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan ders bilgi paketleri dosyalarındadır.

Ders Bilgi Paketleri,

Ders bilgi paketleri akademisyen Bologna dosyasındadır.

 

2.4.1. Bilgi Formları (Ders)

Ders bilgi paketleri bölüm web sayfasındadır:

Ders bilgi paketleri hem bölüm web sayfasında http://w3.bilecik.edu.tr/cografya/wp-content/uploads/sites/14/2017/01/Co%C4%9Frafya-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-2017-2018-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Ders-%C4%B0%C3%A7erikleri.pdf adreslerinden paylaşılmaktadır.

2.4.2. Uygulama Dosyaları (Ders)

2.4.2.1. Uygulama Çizelgesi

Derslerle ilgili uygulanacak program her yarıyıl başında web sayfasından ve öğrenci otomasyon sisteminden duyurulur.

 

2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi)

Derslerle ilgili değerlendirme raporları öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.

 

2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci Değerlendirme)

Anket uygulamaları sonuçları, bölüm kurul toplantısında tartışılır ve güncellemeler ile iyileştirmeler yapılır.

 

2.4.2.4. Sınav Dosyaları

Sınav dosyaları bölümün belirli bir odasında arşivlenir.

 

2.4.2.5. Sınav Soruları ve Puanları

Sınav soruları ve puanları dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

 

2.4.2.6. Soruların Çözümleri

Soruların çözümleri sınav sonrasındaki derslerde öğrencilerle yüz yüze paylaşılır.

 

2.4.2.7. En Yüksek-Orta-En Düşük Cevap Kağıdı Fotokopisi

Bu konuda herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

 

2.4.2.8. Ders ile İlgili Proje Dosyaları

Öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.

 

2.4.2.9. En İyi Proje/Uygulama

Bu konuda herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

 

2.4.2.10. Resmi Not Listesi

Öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilir.

2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları

2.4.3.1. Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

Program öğrenme çıktıları konusunda bir değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.

 

2.4.3.2. Dersin Program Çıktıları Matrisi

Derslerin program çıktıları ile ilişkilendirilmesi TYYÇ esaslarına göre belirlenmiştir.

 

2.4.3.3. Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Anketi

Bu konuda genel bir anket çalışması henüz yapılmış olup bu anketler doğrultusunda uygulama aşamasına geçilmeye çalışılmaktadır.

 

2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler

Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik düzenli ve merkezi anket çalışmaları yapılmalıdır.

2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar;

◾Uygun önlemlerle yapılan iyileştirmeler

◾Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları

◾Öğrenci danışmanlık sistemi ile yüz yüze yapılan toplantılar

2.6. İyileştirmeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları;

Ders içeriklerindeki değişiklikler öğretim üyelerinin sorumluluğundadır. Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlar, bölüm akademik kurul toplantılarında görüşülmektedir.

2.7. Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi;

  • Web sayfası ve internet
  • Öğrenci danışmanlık sistemi ile yüz yüze görüşmeler

2.8. Akreditasyon Destekleri

Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi;

Üniversitemizde Makine Mühendisliği Bölümü akreditasyon için pilot bölüm seçilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.