1. Programların Tasarımı ve Onayı

1.1. Program Tasarımı

1.2. Paydaş Katılımı

1.3. Faaliyetler

1.4. İç-Dış Paylaşımlar

1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları