1. Programların Tasarımı ve Onayı

1.1. Program Tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;

◾Program ve ders bilgi paketleri web sayfasında yayınlanır,

◾Program tasarımında paydaş görüşleri katılımcı ve kapsayıcı olarak alınır,

◾İç ve dış paydaş analizleri yapılır.

1.2. Paydaş Katılımı

Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri;

 • Toplantı
 • Yüz yüze görüşmeler

 

1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri;

İç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı programında, ders içerikleri ve müfredat bilgilerinde güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

 

1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları;

 • Web sayfaları
 • İlanlar
 • Multimedya araçları
 • Yüz yüze görüşmeler
 • Toplantılar

1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler;

 • Sempozyum
 • Ödevler
 • Konferans
 • Öğrenci topluluğu faaliyetleri

1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları;

 • Web sayfası

1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri;

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumu iç ve dış paydaşlar ile yapılan çalıştaylar ile değerlendirilmektedir.

1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi;

 • Staj yönergeleri
 • İş yükleri (AKTS kredisi)