3. İç Paydaşlar

3.1. Paydaş Analizi

Birimde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme belirleme yöntemleri ve öncelikli paydaşlar; öğrenci ve öğretim elamanlarıdır. Öğrencilerimizle kalite standardının arttırılması için kurulduğumuz 2018 yılından itibaren anketler yapılmaktadır.

Ürün/ Hizmetler Eğitim Araştırma Toplumla ve Sektörlerle İlişkiler, Uluslararası İlişkiler
Paydaşlar Lisans Eğitimi Lisansüstü Eğitimi Bilimsel Yayın AR-GE, Projeler Danışmanlık Eğitim (yaşam boyu, uzaktan eğitim, sertifika programları, değişim programları) Diğer Hizmetler (Bilim, Spor, Kültür, Sanat)
İÇ PAYDAŞLAR
Akademik Personel √√√ √√√ √√√ √√√ √√√    √
İdari Personel √   √    
Üniversite Birimleri √√   √√ √√   √√  
Diğer Bölümler √   √    
Sosyal Bilimler Enstitüsü    √√√ √√√ √√√ √√√    √
Öğrenciler √√√ √√√ √   √  

3.2. Paydaş Katılımı

Paydaşların karar almaya katılımı açık kapı politikası ile desteklenir. Paydaşlardan gelen geri bildirimler; odak grup çalışmaları, toplantılar, yüz yüze görüşmeler, anket vb., mekanizmalar ile ölçmekte ve dönütlere iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.

3.3. İ.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;

◾E-posta

◾Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

◾İlanlar

◾Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler

◾Sözlü ve yazılı duyurular

◾Web üzerinden duyurular

◾Multimedya araçları

3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

◾Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar

◾Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar vb.)

◾Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri

3.5. Dış Paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

◾Anketler

◾Yüz yüze görüşmeler

3.6. D.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşları bilgilendirme yöntemi;

◾Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler

◾Sözlü ve yazılı duyurular

◾Web üzerinden duyurular

3.7. D.P. Geri Bildirim

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

◾Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar

◾Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar vb.)

◾Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri

3.8. D.P. Katılımı

Kalite Komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi;

◾Seminerlere Davet

◾Çalıştaylar

3.9. Mezunlar

Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç, sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri;

◾Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü

◾Sosyal ağlar, linkedin: https://www.linkedin.com/school/bilecik-seyh-edebali-universitesi/

◾Sosyal medya

◾Yüz yüze iletişim

3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;

◾Öğrenci temsilciliği sistemi

◾Anketler

◾Danışmanlar

◾Düzenli yapılan yüz yüze toplantılar

◾Öğrenci toplulukları ile iletişim

3.11. Dış Katkılar

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb. katkıları;

◾Projeler

◾Çalıştaylar

◾Sempozyumlar

◾Saha çalışmaları