2. Kalite Yönetim Sistemi

2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen kalite yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri her seviyede saptadıktan sonra eğitim programlarını tekrar oluşturmak,

Sürekli dönüt alınarak bölümün belirlenen amaçları ve nitelikleri ile öğrencilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı incelenip gerekli müdahalelerin yapılması,

Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır.

2.2. Gruplar

Kalite Komisyonu yanı sıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları;

Bölüm Kurulu

Bölüm Akademik Kurulu

Bölüm Başkanı Yardımcılığı

2.3. İlişkiler

Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişilerin Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme yöntemi; Kalite yönetimi sorumlusu, üniversite Kalite Komisyonu üyesidir.

2.4. Temsil

Birimde kalite yönetimi çalışmalarına; iç paydaş olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ile mezunlarımız ve akademik personelimizin katılımları sağlanmıştır. Bununla alakalı anketler, yüz yüze mülakatlar ve bölüm kurul toplantıları yapılmıştır. Ancak dış paydaşların katılımı için davet gönderilmiş olup şehir dışında olduklarından gelememişler çevrimiçi ortamdan gönderilen formlara da henüz cevap vermemişlerdir.

2.5. Değerlendirmeler

Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları doğrultusunda henüz bir değerlendirilmeye tabi tutulmamıştır.

2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

Eğitim, toplantı, anketler, öğrenci görüşlerinin alındığı toplantılar.

2.7. Ortak Hedefler

Birim liderinin, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;

◾İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapma, stratejiler geliştirme,

◾Anketler vasıtasıyla dönüt alma, mülakatlar yapma,

◾Sonuç odaklı olma,

◾Birimin motivasyon ve gelişimini sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplinini geliştirmedir.

 

2.8. PUKO (Eğitim-Öğretim)

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKO döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKO döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.11. PUKO (Yönetsel)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.