Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Birim Organizasyon Yapısı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erdal Karakaş
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe Okuyucu
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serpil Menteşe

Yetki ve sorumluluklar

Yetki dağılımları Bölüm Başkanlığı tarafından ana bilim dalları etrafında yapılmaktadır.

Coğrafya bölümünde “Beşerî ve İktisadi Coğrafya”, “Fiziki Coğrafya”, “Bölgesel Coğrafya”, “Türkiye Coğrafyası” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri” olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Komisyonlar Sorumlular
Erasmus Komisyonu Doç. Dr. Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

Farabi Komisyonu Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA  (Koordinatör Yardımcısı)

İntibak Komisyonu Doç. Dr. Ayşe Okuyucu (Başkan)
Arş. Gör. Serhat Ay (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Arda ABY (Üye)
Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA
Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU
Harita Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA
Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Levent UNCU

 

Öğrenci Danışmanlıkları

Sınıf Danışman
1. Sınıf Birinci Öğretim  Doç. Dr. Levent UNCU
1. Sınıf İkinci Öğretim Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU
2. Sınıf Birinci Öğretim Doç. Dr. Serpil MENTEŞE
2. Sınıf İkinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Arda BAY
3. Sınıf Birinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA
3. Sınıf İkinci Öğretim Doç. Dr. Taner KILIÇ
4. Sınıf Birinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA
4. Sınıf İkinci Öğretim Arş. Gör. Serhat AY