Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Birim Organizasyon Yapısı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erdal Karakaş
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Okuyucu
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Menteşe

Yetki ve sorumluluklar

Yetki dağılımları Bölüm Başkanlığı tarafından ana bilim dalları etrafında yapılmaktadır.

Coğrafya bölümünde “Beşeri ve İktisadi Coğrafya”, “Bölgesel Coğrafya”, “Fiziki Coğrafya”, “Türkiye Coğrafyası” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri” olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Komisyonlar Sorumlular
Erasmus Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

Farabi Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)
İntibak Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Okuyucu (Başkan)
Arş. Gör. Serhat Ay (Üye)
Arş. Gör. Ebubekir Karakoca (Üye)
Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA
Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU
Harita Sorumlusu Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA
Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU

 

Öğrenci Danışmanlıkları

Sınıf Danışman
1. Sınıf Birinci Öğretim Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA
1. Sınıf İkinci Öğretim Doç. Dr. Taner KILIÇ
2. Sınıf Birinci Öğretim Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA
2. Sınıf İkinci Öğretim Arş. Gör. Serhat AY
3. Sınıf Birinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Zafer BAŞKAYA
3. Sınıf İkinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU
4. Sınıf Birinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Serpil MENTEŞE
4. Sınıf İkinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU