Ar-Ge

Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren tüm alt birimlerin (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, fikri mülkiyet kurulu, teknopark, ön kuluçka ve kuluçka birimleri vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen aşağıdaki birimler mevcuttur.

  • CBS ve Veri Analizi Laboratuvarı
  • Petrografi Laboratuvarı