5. Eğitim-Öğretim

Coğrafya Bölümü

-Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

-Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı

-Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

-Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

-Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı