4. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

4.1. Stratejik Plan

4.2. Misyon

4.3. Vizyon

4.4. Değerler

4.5. Hedefler