3. Gelişim

Bölümümüze 2018 yılı itibariyle normal öğretimine 65, ikinci öğretime  65 öğrenci lisans öğrencisi alınmaktadır. Bölümde 2018 yılında 246 normal öğretim ve 234 ikinci öğretim olmak üzere 480 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bölüm, eğitim öğretime başladığı dönemden itibaren toplamda 144 mezun vermiştir.

2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, lisansüstü eğitimlere başlanmıştır. Hâlihazırda aktif olarak devam eden 25 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bununla birlikte anabilim dalında toplam 59 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır.

Bölümümüz 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde doktora eğitimine başlamıştır. Anabilim dalında doktora eğitimine aktif olarak devam eden 10 doktora öğrencisi bulunmaktadır.