1.2. Coğrafya ve Bilecik

Bilecik; Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölümünde yer almakta ve 4321 km² alan kaplamaktadır. Kuzeyinde Sakarya, batısında Bursa, güneyinde Kütahya, doğusunda ise Eskişehir ve Bolu illeri yer almaktadır. Avrupa ile Orta Doğu’yu birbirine bağlayan kara ve demiryollarının geçtiği bir konumdadır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde akan Sakarya Nehri, il topraklarını ikiye bölmektedir.

Sakarya Nehri ile Karasu Çayı ve yan kolları tarafından derin vadilerle yarılmış olan Bilecik; orta yükseltide geniş ve dalgalı bir plato görünümündedir. Karadeniz ikliminin nemliliği, Akdeniz ikliminin sıcağı, Karasal iklimin sert karakteri nedeniyle, Bilecik’te doğal ortam bakımından dikkate değer bir zenginlik ve çeşitlilik oluşmuştur. Bu çeşitlilik, Hititler öncesinden beri Bilecik ve çevresini yerleşme alanı haline getirmiştir.

Osmanlı’nın tarih sahnesine girişi de Bilecik’ten olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında 5 Aralık 1920 tarihinde T.B.M.M ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler arasında yapılan “Bilecik Mülakatı” ile önemli bir rol üstlenmiştir.

Sakarya ve kollarının geliştirdiği derin kanyonları, yaygın ormanları, seramiği, mermeri, son yıllarda sönükleşmiş olsa da ipeği ile özdeşleşmiş olan Bilecik; Ertuğrul Gazi, düşünceleri ile Osmanlı’yı bir cihan devletine taşıyan Şeyh Edebali ve Dursun Fakih’in türbelerini bünyesinde barındırmaktadır.

Sakarya ve kollarının bereket saçtığı küçücük ovalarında tatlarına doyulmaz meyvelerin binbir türlüsünü yetiştiren Bilecik, son yıllarda giderek gelişen sanayisi, kendi adıyla kurulan üniversitesi, geliştirilen kara ve demiryollarının sağladığı katkı ile kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Keşfedilmeyi bekleyen zengin doğası, tarihi dokusu, nüfusu ve ticari kapasiteleri büyük kentler arası konumu ile Bilecik; rekreasyonel faaliyetlerin merkezi olmaya uygun bir konumdadır. Ülkemizin sakin, asayiş bakımından en iyi düzeyde olan illerinden biri olan Bilecik; böyle bir merkez olmayı her bakımdan hak etmektedir.