Vizyon

Bölümümüz 29.05.2009 tarih ve 5662 sayılı kanun ile Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Ayrıca 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü eğitimlere de başlanmıştır.

2018 yılı itibariyle bölümümüz 2 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

Bölümümüzün lisans tezi hazırlama gerekliliği bulunmaktadır.

Coğrafya, doğal ve beşeri çevrenin birbirlerine yaptığı etkiyi belirli prensipler içinde inceleyen, analiz eden ve haritalayan bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de beşeri çevrenin özelliklerini zaman ve mekân içindeki değişimini disiplinler arası yaklaşımla güncel teknolojiler kullanarak incelemektedir. Bu inceleme esnasında sorunları ortaya koyarak kendi prensipleri doğrultusunda cevaplar bulur ve çözümler üretir. Bölümümüz yukarıdaki amaçlar çerçevesinde geniş perspektifte düşünebilen, analizler gerçekleştirebilen ve çözüm yolları üretebilen coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.