Misyon

Coğrafya, insanla doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda gelişen faaliyetlerin sebep-sonuç ve dağılışını inceleyen, elde ettiği sonuçları sentez olarak ortaya koyan bir bilim dalıdır. Coğrafya; beşerî coğrafya ile fiziki coğrafya anabilim dalları olarak ikiye ayrılmaktadır. Beşerî coğrafya sosyal alan iken, fiziki coğrafya ise fen bilimi aynı zamanda yer bilimidir. Anlayış ve işleyiş bakımından bu iki dal birbirinden tamamen farklıdır. Coğrafya işleyen bir çevreyi araştırmayı, mekâna göre meydana gelen değişimleri tüm nedenleri ile ortaya koyarak bunların insan yaşamı üzerinde oluşturduğu olanak ve sorunları belirleyip çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde 2009 yılında Coğrafya bölümü kurulmuştur. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlayan bölümümüz, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü eğitimlere de başlamıştır. 2012 yılı itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora programları aktif durumdadır.

13 yıllık genç bir bölüm olmamıza rağmen gerek akademik kadro gerekse teknik malzeme açısından önemli mesafeler kat edilmiştir.

2022 yılı itibarıyla bölümümüz 2 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi olmak üzere 9 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğrenci sayısı ve eğitim kalitesi bakımından ilk sırada yer almakta ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahip bulunmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri Kartografya ve Çizim Dersliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veri Analizi Laboratuvarı, Seminer Salonu ve Bölüm Kitaplığı, Petrografi Laboratuvarı ve Sergi Dolapları ile Prof. Dr. Oğuz EROL kütüphanesinden faydalanabilmektedirler.

Coğrafya lisans öğretimini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz, Lisans derecesini alarak “Coğrafyacı” unvanını kullanmaya hak kazanacaklardır. Mezun öğrencilerimiz, üniversitelerdeki coğrafya bölümlerinde; lisans eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz ek olarak 1 yıllık pedagojik formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okul ve dershanelerde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi devletin çeşitli kurumları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıklarda özellikle coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı alanlarda istihdam olanağı bulabilmektedirler. 

Bölümümüz geniş çerçevede düşünebilen, analizler gerçekleştirebilen ve çözüm yolları üretebilen coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ