A. Kurumsal

Kurumsal sistemimiz Bölüm Başkanına bağlı Bölüm Kurulu, Bölüm Yönetim Kurulu, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve Bölüm Başkan Yardımcılğı birimler tarafından oluşturulmuştur.

Coğrafya bölümünde 5 anabilim dalı bulunmaktadır:

Fiziki Coğrafya
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Bölgesel Coğrafya
Türkiye Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri