İz Bırakanlar

İlhan KAYAN (Türkiye Paleocoğrafyası-Yüksek Lisans)

Seda AKKURT (Biyocoğrafya-Lisans)

Muhammet ÖKSÜZ (Kafkas Ülkeleri-Lisans)

Ergin GÖKKAYA (Karst-Lisans)

Aziz ÖREN (Fotoğrafçılık-Lisans)

Süheyla YEREL (Jeoloji-Lisans)

İlhan DORAN (Küresel İklim Değişmeleri-Lisans)

Semra GÜNAY AKTAŞ (Map Info-Lisans)

Metin TUNCEL (Şehir Coğrafyası-Yüksek Lisans)