Klimatoloji Çalıştayı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen “Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler” çalıştayı, 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Fen Edebiyat Fakültesi Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştay, kısa süre önce vefat eden coğrafya camiasının duayen hocalarından Prof. Dr. Korkut Ata Sungur’a ithaf edildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, düzenlenen çalıştayla ülkemizdeki klimatoloji çalışmalarının genel durumu ve önemi hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının, toplumsal farkındalığın oluşturulmasının, araştırmacılar arasında gerekli iletişimin sağlanmasının ve sorunlara ortak çözüm aranmasının hedeflendiğini ifade etti. Özbay konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

“Klimatoloji biliminin araştırma konusunu oluşturan iklim, bir yerdeki atmosfer olaylarının genel karakterlerini, etkilerini ve sonucunu ifade eder. Ünlü Fransız düşünür Montesquieu ‘İklim imparatorluğu, bütün imparatorlukların birincisidir’ ifadesiyle iklimin coğrafi ortamın yaşanabilir olmasını belirleyen en önemli unsur olduğunun altını çizmiştir. Doğadaki diğer unsurlar gibi iklim de zaman içinde değişimler gösteren dinamik bir niteliğe sahiptir. Bu durum iklimin büyük ölçüde etkilediği diğer fiziksel ve kültürel çevre özelliklerinin de dinamik olması sonucunu doğurmuştur. Dünya, ‘Küresel ısınma1 kavramıyla 19. yüzyılda tanıştı. Ama popülerlik kazanması 20. yüzyılın sonlarında oldu. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde daha sık işitir olduğumuz sel, taşkın, sıcak dalgaları, kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma gibi iklim olaylarındaki artış ve bunların toplumlar üzerindeki maddi ve manevi olumsuz etkileri klimatoloji alanındaki çalışmaların önemini bir kere daha vurgulamaktadır. İklim özelliklerinin büyük ölçüde bölgesel ve yöresel ölçekte farklılıklar gösterdiği ülkemizde bu önemli unsurun yeterince tanınarak değerlendirilmesi, sağladığı olanakların ve yarattığı sorunların dikkate alınması güncel ve geleceğe yönelik planlama ve uygulama çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, yapmış oldukları çalışmalar ve yayınlarla ülkemizi uluslararası platformda temsil eden birbirinden değerli meslektaşlarımız klimatoloji çalışmalarındaki güncel eğilimleri ve araştırma konularını bize sunacaklar. Bu çalıştaydan çıkan sonuçların, ülkemize, üniversitemize ve de akademik camia ya katkı sağlamasını diliyorum ve başarılı bir çalıştay geçirmenizi temenni ediyorum.”

Prof. Dr. Nurgül Özbay’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Karakaş, çalıştayın tüm katılımcılar ve öğrenciler için faydalı geçmesini diledi. Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayın ilk oturumunda, Prof. Dr. Murat Türkeş Prof. Dr. Korkut Ata Sungur’un hayat hikayesini ve klimatoloji çalışmalarına yaptığı katkıları anlattı. Düzenleme Kurulunda Prof. Dr. Erdal Karakaş, Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu, Yrd. Doç. Dr. Serpil Menteşe, Arş. Gör. Öznur Akgiş, Arş. Gör. Ebubekir Karakoca ve Arş. Gör. Serhat Ay’ın yer aldığı çalıştayda; Prof. Dr. Murat Türkeş Örneklerle Sinoptik Klimatoloji, İklim Dinamiği ve İklim Değişikliklerine İlişkin Yeni Klimatolojik Eğilimler, Ecmel Erlat ve Prof. Dr. Murat Türkeş Şiddetli Volkanik Püskürmelerin Sıcaklık Koşulları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Yrd. Doç. Dr. Michele Massa İklim Değişikliklerinin Prehistorik Anadolu’daki İnsan Toplulukları Üzerindeki Etkileri: “4200 Yıl Önce Olayı” (M.Ö. 2300-1950), Telat Koç Yer Sistemi ve Üç Boyutlu İklim Çalışması Yaklaşımı, Prof. Dr. İhsan Çiçek Klimatoloji Çalışmalarında Jeoistatistik, Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman Mikroklima Alanlarında Yön Algısına İki Örnek: Kükürt (Bilecik) ve Kuzköy (Burdur) konulu sunumları gerçekleştirdiler.

PROF. DR. KORKUT ATA SUNGUR (1935 – 2017)

Prof. Dr. Korkut Ata Sungur, 1935 yılında İstanbul, Suadiye’de doğmuş, ilköğrenimini tamamladıktan sonra girdiği İstanbul Amerikan Kolejinden (Robert Koleji), 1956 yılında B.Sc. derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra devam ettiği İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Kürsüsünde mezuniyet tezi hazırlayarak 1962 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl, Prof. Dr. Sırrı Erinç’in başkanı olduğu Fiziki Coğrafya Kürsüsüne asistan olarak katılmıştır. Bu Kürsüde “Konya – Ereğli Havzasının Jeomorfolojisi” konulu tezi ile 1967 yılında doktor unvanını almış, 1967 yılı Eylül ayında vatani görevini yapmak üzere işinden ayrılmıştır. Türk Kara Kuvvetlerindeki iki yıllık görevinden sonra 1969 yılı Kasım ayında tekrar üniversitedeki eski görevine dönmüştür. 1974 yılında “Fiziki Coğrafya Doçenti” olmuş ve kürsüdeki görevinden 1982 yılında yeni kurulan İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsüne atanmış, bu enstitüde, 1988’de profesörlüğe yükseltilmiştir. Prof. Sungur aynı enstitüde “Uygulamalı Coğrafya” ve “Deniz Coğrafyası” Anabilim Dalları Başkanı olarak görev yapmış ve 2002 yılında emekli olmuştur.