Akademik Kadro

Prof. Dr. Harun TUNÇEL  (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)                                                                                    

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı                               

Tel : 0228 214 1473                                                                                                           

e-posta : harun.tuncel@bilecik.edu.tr            

 

Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ   (Bölüm Başkanı) 

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Tel : 0228 214 1167

e-posta : erdal.karakas@bilecik.edu.tr     

 

Doç. Dr. Taner KILIÇ                                                                   

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı                                                 

Tel : 0228 214 1477                                                                                                           

e-posta : taner.kilic@bilecik.edu.tr    

 

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU   (Bölüm Başkan Yardımcısı)         

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Tel : 0228 214 1820

e-posta : ayse.okuyucu@bilecik.edu.tr

 

Doç. Dr. Serpil MENTEŞE   (Bölüm Başkan Yardımcısı)                                                               

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı                                                      

Tel : 0228 214 1966                                                                                                           

e-posta : serpil.mentese@bilecik.edu.tr                                             

              

Doç. Dr. Levent UNCU                                                                               

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı                                                                              

Tel : 0228 214 1823                                                                                                           

e-posta : levent.uncu@bilecik.edu.tr                                                                                     

 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer BAŞKAYA

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Tel : 0228 214 1489

e-posta : zafer.baskaya@bilecik.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Arda BAY 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı  

Tel :  0228 214 2493                                                                                                          

e-posta : arda.bay@bilecik.edu.tr  

 

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA                                                                                  

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı                                                                        

Tel : 0228 214 1957                                                                                                           

e-posta : ebubekir.karakoca@bilecik.edu.tr  

                                           

Arş. Gör. Serhat AY

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Tel : 0228 214 1970

e-posta : serhat.ay@bilecik.edu.tr