Öğrenci Memnuniyet Anketleri Hakkında

Sevgili öğrencilerimiz,

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için “Öğrenci Memnuniyet Anketleri (Genel Memnuniyet, Öğrenci İşleri, Akademik Danışman, Öğrenci Kulüpleri, Düzenlenen Etkinliklere Yönelik, Yemekhane Hizmetleri, Kütüphane Hizmetleri, Kantin Hizmetleri ve Diğer Hizmetlere Yönelik Memnuniyet Anketleri)” 25 Nisan-09 Mayıs 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden doldurulmak üzere sizlerin değerlendirmelerine açılacaktır.

Konu hakkında gerekli hassasiyeti göstererek ankete katılabilirsiniz.

Coğrafya Bölümü