Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Kayıt Yenileme İşlemleri 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

Kayıt Yenileme İşlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ders seçme ile ilgili ayrıntılara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

  • Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer.
  • 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “Harç tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını yatıracaklardır.
  • 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında derslerini seçip ücretini yatıran öğrencilerin kayıt onay işlemleri 02 Ekim 2020 mesai bitiminde otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aksi halde ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır.
  • İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık ve Zorunlu Arapça Hazırlık öğrencilerinin 28 Eylül -02 Ekim 2020 tarihleri arasında boş kayıt yapması gerekmektedir.
  • Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 03-06 Ekim 2020 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir.
  • Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir. Bunun dışında 06 Ekim 2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır.
  • Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla giden öğrenciler belirtilen 28 Eylül -02 Ekim tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır.
  • 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında derslerini seçip ücretini yatıran ilgili öğrencilerin kayıt onay işlemleri 02 Ekim 2020 mesai bitiminde otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
  • Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları ve başarmaları gerekmektedir.

Öğrenci Ders Seçme Bilgi Dokümanı