Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine!

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize e-devlet üzerinden kayıtlar 29 Ağustos-02 Eylül 2020 tarihleri arasında e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-devlet üzerinden kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen gelmelerine gerek yoktur. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alıp yüz yüze eğitimin başladığı tarihte kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. E-devlet üzerinden kayıt olacak öğrenciler ayrıntılı bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirler. E devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar Üniversitemize şahsen gelmeden e posta yoluyla  ekli dosyada belirtilen şekilde kayıt yaptıracaklardır.

 

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak Üniversitemize yönlendirileceklerdir. Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.

 

E-Devlet  üzerinden kayıt yapan öğrencilerin bilgileri 1 saat içerisinde öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri 28 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin 02 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

 

Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları şahsen gelmeden e posta yoluyla ekli dosyada belirtilen şekilde yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt oldukları birimin resmi e posta adresine göndermeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için kesin kayıt hakkı kazananlar 11 Eylül 2020 Cuma günü http://www.bilecik.edu.tr/ ve http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ adreslerinden duyurulacaktır. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimiz gerekli bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirler.

 

E posta Yoluyla Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine

E-Devlet Üzerinden Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine