Final ve Bütünleme Sınavlarının Uzaktan Eğitim Sistemlerinden Yürütülmesi Hakkında

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz!

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (COVID-19) ile mücadele programı çerçevesinde eğitimin aksamaması için Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm eğitim-öğretim süreçlerinin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Öğretim Yoluyla yürütülmesi Üniversitemiz Senatosu’nun 19.03.2020 tarihli ve 238/1 sayılı kararı ile duyurulmuştur. Bu karar kapsamında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 6. haftadan başlayacak şekilde tüm dersler (hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil) uzaktan öğretim yoluyla Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden video ve dijital içerik paylaşımları ile asenkron (eş zamanlı olmaksızın) verilmeye başlanmıştır.

Yine Üniversitemiz Senatosunun kararı uyarınca Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki dersler için 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Final ve Dönem Sonu Uygulaması Sınavları 08-20 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır. Yine Bütünleme Sınavları da 22 Haziran – 06 Temmuz 2020 tarihleri arasında aynı usulle yapılacaktır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılıyla sınırlı kalmak koşuluyla Final, Bütünleme ve Dönem Sonu Uygulaması sınavları yerine “24 Saat Süreli Evden Açık Kaynaklı Çevrimiçi Sınav” yapılacak olup sınav kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Öncelikle Dönem sonu (final) ödevlerinin tanımlamasında ara sınav ödev tanımlaması için kullanılan tüm ayarlar ve kurallar aynı şekilde geçerlidir.
  2. Final, Dönem Sonu Uygulaması ve Bütünleme Sınavı yerine uzaktan öğretim yoluyla uygulanacak sınavlar dersin öğretim elemanının talebine bağlı olarak çevrimiçi ödev, araştırma, proje ve yoruma dayalı açık sorulardan oluşacaktır.
  3. Öğrenciye her bir dersin sınav dokümanını uzaktan öğretim sistemine yüklemesi için 24 saat süre verilecektir.
  4. Öğrenciler dersin öğretim elemanının talebine bağlı olarak uzaktan öğretim sistemine sınav dokümanı olarak boyutu 20 MB’ı geçmeyecek şekilde pdf dokümanı, video, ses dosyası, winrar vb. dosyalar yükleyebileceklerdir.
  5. Sınav soruları akademik birimlerin hazırladığı sınav programına uygun olarak uzaktan öğretim sistemine dersin öğretim elemanı tarafından eklenecektir. Öğretim elemanları tarafından sınav soruları uzaktan öğretim sistemine yüklenirken sınavın başlangıç ve bitiş tarihi ile saati 24 saat süreli olarak uzaktan öğretim sistemine tanımlanacaktır.
  6. Uzaktan öğretim sistemine ödevlerini yüklerken sorun yaşayan öğrencilerin aynı sınav süresi içerisinde mazeret dilekçesini ve sınav dokümanını (0228 214 2187), e-posta(uzemsinav@bilecik.edu.tr) yoluyla veya whatsapp (0228 214 1500) üzerinden UZEM birimine iletilecek, bu başvurular ilgili akademik birimlerin kurulları tarafından onaylandıktan sonra öğrencinin sınav evraklarının UZEM tarafından uzaktan öğretim sistemine aktarılacaktır.

 

Öğretim Elemanlarımız Uzaktan Eğitim Sisteminde Final ve Bütünleme Ödevlerinin hazırlanması için dikkat edilecek hususlarla ilgili kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

Final ve Bütünleme Ödevi İçin Ek Hususlar

Öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim Sistemine hazırladıkları ödevlerini yükleyebilmek için izlenecek adımları içeren yardımcı dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

Öğrenciler İçin Ödev Gönderme (Detaylı Kılavuz)