Uzaktan Eğitim Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz;
19/03/2020 tarihinde yapılan 238. Senato Toplantısında alınan ve uygulanması istenen kararlar aşağıdadır.

1-23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren üniversitemiz tüm birimlerinde uzaktan eğitim ile derslere başlanacaktır.

2-Dersler asenkron olarak, ders videosu, slayt, ders notu yükleme şeklinde olacaktır.

3-Öğrencilere bu konu ile ilgili gerekli duyurular SMS ve Web’ten yapılacaktır.

4-Öğrenci danışmaları öğrencileri ile iletişim halinde olacaklardır.

5-Her öğretim elemanının UZEM’e video çekim, yükleme saati UZEM tarafından programlanarak bildirilecektir.

6-Derslerin ölçme değerlendirmesi(Sınavlar) yöntemi ayrıca bildirilecektir.

7-Video çekimleri öncelikle ofis de kişisel bilgisayarlar ile, veya cep telefonundan, evden olabilecektir.

8-Her ders videosu çekilecek uygulamalı derslerin teorik kısımları mutlaka çekilecek, uygulama kısımları için ileri tarihte bilgi verilecektir.

9-Dersler 6. haftadan itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

10-Derslerin Video kayıtları 30 dk. geçmeyecektir. PDF ve sunum dosy boyutları en fazla 20 MB olacaktır.

11-Dersi olan tüm personel (idari izin, izin vb.) ders materyallerini hazırlayarak UZEM’e hafta hafta yükleyecektir.

12-Ders materyalleri her hafta için ayrı ayrı olacaktır.

13.Ders işleyişleri UZEM tarafından rapor edilerek birimlere gönderilecektir.

14.3+1 öğrenciler içi ayrı konu ders işleyici konulacak bununla ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra verilecektir.

Sağlıklı günler dilerim.