COĞ413 Coğrafya Semineri Dersini Alması Gereken Öğrencilerimiz Hakkında

COĞ413 Coğrafya Semineri dersini alacak 4. sınıf öğrencilerimiz danışmanlarını ekte belirtilen listeden öğrenebilirler.

Dersi alan öğrencilerimizin ders seçimi sırasında listede belirtilen danışmanlarını seçmeleri gerekmektedir.

2019-2020 Bitirme Ödevi Dağılım Listesi