Yüksek Lisans Seminer Sunumları Hakkında

Yüksek Lisans öğrencilerimizin seminer sunumları 15.05.2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi E Blok E124 numaralı derslikte yapılacaktır. Sunumlar aşağıda belirtilen saatlerde gerçekleşecektir.

Saat 09:00 – Abdülhalim Kartal: İzmit Körfezi Doğu Kıyılarının Uzaktan Algılama Metodu ile Zamansal Değişiminin Ortaya Konması (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serpil MENTEŞE)

Saat 11:00 – Hakan Kasapoğlu: Yenipazar İlçesinin “Frekans Oranı Metodu” Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritasının Hazırlanması (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU)

Saat 13:00 – Murat Gönültaş: Uludağ’da Kış Turizmi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zafer BAŞKAYA)

Saat 15:00 – Doğan Acar: Bursa’da Şehirleşmenin Maksimum, Minimum ve Ortalama Sıcaklıklara Etkisi, 2017 Örneği (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serpil MENTEŞE)

Herkes davetlidir.