Doğa ve Kültür Kulübü açıldı.

Değerli öğrenciler,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’nün 06.11.2017 tarihinde yapmış olduğu komisyon toplantısında, Doğa ve Kültür Kulübü’nün kurulması ve akademik danışmanlığına Coğrafya Bölümü Arş. Gör. Serhat Ay’ın getirilmesi yönündeki talebimiz uygun görülmüştür.

Kulübün yönetim ve denetleme kurulunun oluşturulması için 16.11.2017 tarihinde E-111 numaralı derslikte gerçekleştirilen toplantıda Doğa ve Kültür Kulübü başkanlığına Velat Özek, başkan yardımcılığına Dijle Erdem oy birliği ile seçilmiştir.

Kulübümüzün kuruluş amaçları arasında Türkiye’nin zenginliği ile dolu kültürel peyzajlarını meydana getiren doğa ve kültür ilişkisini üniversitemiz öğrencilerine akademik bir altyapı ile sunmak, Anadolu’nun sahip olduğu doğal ve kültürel yörelerdeki mirasımızı fiziksel, tarihi ve sosyolojik açıdan düzenleyeceğimiz teknik gezilerle coğrafi perspektifin getirdiği araç ve gereçlerle yeniden keşfetmek, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde bilim tarihini ilgilendiren temel konular belirleyip ilgili konuyla ilgili uzman düşünür, akademisyen, yazar ve sanatçıları üniversitemizin bünyesinde seminer ve söyleşilerle ağırlamak, günlük yaşamda doğa ve kültür ilişkisini yansıtan anlatı ve düşüncelerdeki bağlantılara yoğunlaşmak amacıyla yerel kültürümüzden beslenen şiir, sanat, reklam, film (kurgu ve belgesel), gazete ve dergi metinlerini öğrenciler tarafından analiz eden çalışma grupları oluşturmak ve doğa ve kültürle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir biçimde yer almaktır.

Kulübe üye olmak isteyen öğrencilerimizin kulübün akademik danışmanı Arş.Gör. Serhat Ay ve Arş. Gör. Ebubekir Karakoca ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Coğrafya Bölüm Başkanlığı