Tebrik Mesajı

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Taner KILIÇ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Coğrafya Bölümü adına hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz.