Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Kayıt Yenileme İşlemleri 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

Kayıt Yenileme İşlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Ders seçme ile ilgili ayrıntılara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “yatırmanız gereken tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını tahsilat rehberine uygun olarak yatırdıktan sonra, ücret yatırması gerekmeyenlerin ise doğrudan danışman onay işlemleri 19 Eylül 2017 mesai bitimine kadar kayıt danışmanları ile birlikte yapılabilecektir. Ders seçtiği halde danışman onayı yaptırmayan öğrenciler ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır. Ayrıca ücret yatırması gerektiği halde yatırmayan öğrencilerin ve danışman onayı yaptırmayan öğrencilerinin seçtikleri dersler 19 Eylül 2017 tarihi mesai bitimi itibariyle silinecektir.

Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir. Banka işleminden sonra danışman yanına gelinmesi gerekmemektedir. Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir. Bunun dışında 22 Eylül 2017 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık öğrencilerinin 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında derssecme.bilecik.edu.tr adresinden ders seçme ekranına girerek ders seçmeden boş kayıt yapması gerekmektedir.

Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla giden öğrenciler belirtilen 11-15 Eylül tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır. İlgili öğrencilerin onayları danışmanları tarafından verilecektir.

Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.

Tahsilat Rehberi

Ders Seçme Bilgi Dökümanı