Derece ile Mezun Olmuş Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9-(2) Maddesi; ”Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaları durumunda takip eden eğitim öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan dışı kabul edilirler.” hükmü doğrultusunda aşağıdaki listede bulunan lisans bölümlerinden derece ile mezun olmuş öğrencilerin asgari başvuru şartlarını yerine getirmeleri şartıyla mezun oldukları lisans bölümünün Tezli Yüksek Lisans programına 07-11 Ağustos tarihleri arasında Enstitü Başvuru Formunu doldururak başvurabilirler. 21-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında ise  Enstitü Öğrenci İşleri birimiyle irtibata geçip, gerekli belgeleri teslim ederek sınavsız kayıtlarını yaptırabilirler.

Dereceye-Giren-Öğrenciler-2016-2017

Başvuru-Dilekçesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı İlanı