Staj Defteri Duyurusu

2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı zorunlu stajını yapan öğrencilerimizin, staj esnasında/sonrasında doldurmaları ve onaylatarak okulumuza ulaştırmaları gereken defter sayfaları boş olarak aşağıdaki linklerden çıkarılabilecektir.

1 – Ön Kapak

2 – Staj Yönergesi

3 – Boş Sayfa (Staj yapılan her iş günü için en az bir sayfa olmak üzere toplam (en az) 30 sayfa olacaktır. Tüm sayfalar öğrenci tarafından doldurulmalı, staj yeri yetkilisince imzalanmalı ve kaşe/mühürlenmelidir)

4 – EK – 4 (Staj Yeri tarafından doldurulacak ve mutlaka yetkili tarafından imzalanarak kaşe/mühürlenecektir. EK-6 ile birlikte bir zarfa konularak kapatılacak, zarfın yapıştırılan yeri yine yetkili tarafından imzalanacak ve kaşe/mühürlenecektir)

5 – EK – 6 (Staj Yeri tarafından doldurulacak ve mutlaka yetkili tarafından imzalanarak kaşe/mühürlenecektir. EK-4 ile birlikte bir zarfa konularak kapatılacak, zarfın yapıştırılan yeri yine yetkili tarafından imzalanacak ve kaşe/mühürlenecektir)

6 – Değerlendirme Tutanağı (Bu tutanak boş olarak staj defterinin sonuna eklenecek ve okulumuzca doldurulacaktır)

7 – Muhasebe Staj Defteri İçeriği (Sadece Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerince dikkate alınacaktır)

8 – Bankacılık Staj Defteri İçeriği (Sadece Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerince dikkate alınacaktır)