Misyon ve Vizyon

Grafik Tasarımı Programı; öncelikle insani değerleri bilen ve bilinçli, tasarım ilkelerini gözününe alarak tasarlayan, sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde donanımlı, çevresine saygılı, geçmişini bilen ve bunun bilinci ile geleceği tasarlayabilecek bireyler yetiştirme misyonunu edinmiştir.

Program,

  • Tasarım bilgilerini grafik tasarım alanında uygulayan
  • Tasarım problemlerini tanımlama, çözümleme becerisine, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip
  • Etkin iletişim kuran, kendini ifade eden
  • Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip
  • Çağın sorunlarını anlayabilen
  • Tasarım alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eden
  • Araştıran ve analiz eden
  • Disiplinler arası ve ekip çalışmasına yatkın
  • Bireysel olarak sorumluluk sahibi
  • Grafik tasarım alanında mesleki ve teknik donanımlı

bireyler yetiştirme vizyonundadır.