Hakkımızda

Programda, grafik tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapacak, yaratıcı tasarımcıların yetişmesini amaçlar. Öğrencilerin özellikle reklamcılık sektörünün gereksinim duyduğu görsel ve görsel-işitsel alanlarda oluşan medyalar üzerinde, etkin ve yaratıcı gücünü kullanabilecek tasarımcılar olarak eğitilmeleri sağlanır. Masaüstü yayıncılık alanında; dergi, gazete, broşür, katalog, afiş, el ilanı, dış mekan reklamcılık (outdoor)da kullanılan; billboard, raket reklam panoları, ışıklı panolar ve benzeri görsel medyalar üzerinde yaratıcı tasarım gücünü ortaya koyabilecek mesleki becerileri yüksek elemanlar olmaları hedeflenir.

Misyon ve Vizyon

Yönetmelik ve Yönergeler

Akademik Personel

İdari Personel