2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Yüz yüze görüşmeler, anket çalışmaları, toplantı ve çalıştaylar vb. yöntemler aynı zamanda dış paydaşların bilgilendirilmeleri amacıyla da kullanılacaktır.