2.3.5. Dış Paydaş

Yüz yüze görüşmeler, anket çalışmaları, toplantı ve çalıştaylar vb. yöntemler ile paydaşların geri bildirimleri kayıt altına alınacaktır.