2.3.2. Paydaş Katılımı

İç paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımları periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılar ve toplantı sonunda alınan tutanaklardan sağlanacaktır. Sonuçlar sürekli izlenecek ve araştırma ve geliştirme amaçlarının değerlendirilmesine yönelik olarak sürdürülecektir.