2.3.11. Dış Katkılar

Meslek odaları, sanayi kuruluşları, il genelindeki yerel temsilcilerin katılımıyla çeşitli toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.