2.3.1. Paydaş Analizi

Merkezimiz iç paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 • Görevli personel
 • Rektör OLURU ile araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen araştırmacılar
 • Araştırmalarını gerçekleştiren lisansüstü ve misafir araştırmacılar
 • Merkezimizden hizmet alan veya kurum içi ilişki içerisinde bulunana Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle öğrencileri

Merkezimiz dış paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 • Mezun lisansüstü öğrencilerimiz
 • Mezun öğrencilerimiz çalıştıkları, çalışmakta oldukları ve çalışma ihtimallerinin bulunduğu bölge içerisindeki sanayi kuruluşları

Paydaş analizi kapsamında iç ve dış paydaşlara etkin erişimin sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki anketlerin yapılması planlanmaktadır:

 • Lisansüstü öğrenci anketi (yıllık)
 • Mezun anketi (yıllık)
 • Birim yöneticisi anketi (4 yıllık)
 • Mezun anketi (4 yıllık)
 • İşveren anketi (yıllık)