2.2.7. Ortak Hedefler

Birim lideri amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini alt komisyonlar ve merkez yönetimi aracılığıyla sağlamaktadır.