2.2.3. İlişkiler

Merkez Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Bu görevleri üstlenen kişiler belirli aralıklarla toplanmakta ve toplantı sonuçları alınan kararları yine belirli periyotlarla birimlerle paylaşacaktır.

Eğitim Öğretim Sorumlusu: Eğitim Öğretim faaliyeti bulunmamaktadır.

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Samet ŞAHİN (Merkez Müdür Yrd.)

e-mail: samet.sahin@bilecik.edu.tr; Tel: 0228214177

Yönetim Sistemleri Sorumlusu: Prof. Dr. Cihan DARCAN (Merkez Müdürü)

e-mail: cihan.darcan@bilecik.edu.tr; Tel: 02282141991

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Samet ŞAHİN (Merkez Müdür Yrd.)

e-mail: samet.sahin@bilecik.edu.tr; Tel: 02282141778

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu: Öğr. Gör. Osman TÜRKYILMAZ

e-mail: osman.turkyilmaz@bilecik.edu.tr; Tel: 02282141992

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu: Öğr. Gör. Özge KAYGUSUZ

e-mail: ozge.kaygusuz@bilecik.edu.tr; Tel: 02282141993